ελτα ρεύμα logo σήμα

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) αποτελούν έναν Όμιλο Επιχειρήσεων, παρέχοντας σύγχρονες ταχυδρομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε προσιτές τιμές σε όλους, σε όλη τη χώρα.

 

Ιδρύθηκαν το έτος 1828, σχεδόν ταυτόχρονα με την ίδρυση του ελληνικού κράτους, με προεδρικό διάταγμα του Ιωάννη Καποδίστρια. Από το 1996 λειτουργούν ως ανώνυμη εταιρία (“ΕΛΤΑ Α.Ε.”).

 

Τον Όμιλο ΕΛΤΑ συνιστούν η εταιρία ΕΛΤΑ Α.Ε. και οι θυγατρικές εταιρείες της: Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. και ΚΕΚ-ΕΛΤΑ Α.Ε.

 

Οι μέτοχοι των ΕΛΤΑ είναι το Ελληνικό Δημόσιο το οποίο κατέχει το 90% του μετοχικού τους κεφαλαίου και η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. με ποσοστό 10%.

 

Τα ΕΛΤΑ προσφέρουν ταχυδρομικές υπηρεσίες, χρηματοοικονομικές και τραπεζοασφαλιστικές υπηρεσίες, προϊόντα δικτύου λιανικής και υπηρεσίες ταχυμεταφοράς.

 

Σύμφωνα με τον νόμο 4053/2012 «Περί Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Άλλες Διατάξεις» τα ΕΛΤΑ είναι ο Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας και αναλαμβάνουν την υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας έως την 31η Δεκεμβρίου του 2028.

 

Η παροχή καθολικών υπηρεσιών προσδιορίζει το χαρακτήρα των ΕΛΤΑ ως προς τη θέση τους και το ρόλο τους στη λειτουργία της ταχυδρομικής αγοράς, υπό την έννοια της δέσμευσης έναντι του κράτους για την προσφορά καθολικών υπηρεσιών αποδεκτής ποιότητας σε προσιτές τιμές στο σύνολο των πολιτών. Αποτέλεσμα αυτής της δέσμευσης σε συνδυασμό με την γεωγραφική μορφολογία του Ελλαδικού χώρου είναι η διατήρηση και λειτουργία του μεγαλύτερου δικτύου λιανικής στην Ελλάδα με περισσότερα από 1.400 σημεία εξυπηρέτησης.

 

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία θέτουν τους πελάτες και το επίπεδο εξυπηρέτησής τους στο επίκεντρο της προσοχής. Προσπαθούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες τους, προωθούν την καινοτομία, αναπτύσσουν νέα προϊόντα και εμπλουτίζουν διαρκώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στόχος είναι η ενδυνάμωση της μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί με τους εκατομμύρια πελάτες με τους οποίους η επιχείρηση έρχεται σε επαφή σε καθημερινή βάση.

 

Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία επιτυγχάνει πλήρως όλους τους στόχους ποιότητας στη διακίνηση της αλληλογραφίας εσωτερικού και εξωτερικού που τίθενται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και από την International Post Corporation.

 

Τα ΕΛΤΑ επενδύουν ιδιαίτερα στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΕΛΤΑ για την αποτελεσματικότερη ανταπόκρισή του στις νέες ανάγκες (νέα προϊόντα, νέες τεχνολογίες) που διαμορφώνονται στο ταχύτητα εξελισσόμενο ταχυδρομικό περιβάλλον. Στην κατεύθυνση της διαρκούς και πιστοποιημένης βελτίωσης των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων και των στελεχών της εταιρείας συμβάλλει καθοριστικά το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΛΤΑ με την υλοποίηση σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών.

 

Η ανάπτυξη νέων καινοτόμων δράσεων αποτελεί στρατηγικό στόχο των ΕΛΤΑ. Η προστασία του περιβάλλοντος και η συμβολή στο όραμα της αειφόρου ανάπτυξης αποτελούν στρατηγική επιλογή της Εταιρείας. Τα ΕΛΤΑ αναπτύσσουν δράσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα και συμμετέχουν σε διεθνή περιβαλλοντικά προγράμματα.

shoparound
Logo
ΠΡΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ
  • Total (0)
Σύγκρινε
0

Είσαι ο και λέγεσαι...

Πριν συγκρίνεις προϊόντα πες μας σε ποιό τηλέφωνο μπορούμε να σε καλέσουμε.